September 27, 2021

win gold

உலக இளையோர் குத்துச்சண்டை போட்டியில், பெண்களுக்கான 48 கிலோ உடல் எடைப்பிரிவு, 51 கிலோ எடை பிரிவுகளில், இந்திய வீராங்கனைகள் ஜித்திகா, பேபிரோஜிசனா சானு ஆகியோர் இன்று...