May 6, 2021

voicecall

Instant messaging application WhatsAppப்புடன் மோதுவதற்கு டெலிகிராம் புதிய அம்சத்துடன் களம் இறங்கியுள்ளது. புதிய அம்சத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட பயனர்கள் Telegram செயலியை வேகமாக பதிவிறக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். இதற்கு...