December 4, 2021

US science

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன்னில் உள்ள ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் 2016 சீமென்ஸ் கணிதம், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப போட்டிகள் நடைபெற்றது. இது உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களின் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான போட்டியாகும்....