May 17, 2021

True4G reliancejio

ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்ஃபோகாம், ஜியோவிலிருந்து இந்தியாவில் உள்ள பிற நெட்வொர்க் குகளுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து குரல் அழைப்புகளும் ஜனவரி 1, 2021 முதல் இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று...