April 14, 2021

trp scam

மும்பை காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டப் பின்னர் பிணையில் விடுதலையான ரிபப்ளிக் டிவி அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கு மீண்டும் ஒரு சிக்கல். இந்தியா பாலகோட் பகுதி மீது விமானத் தாக்குதல்...