August 14, 2022

thathu pitthu

இன்றைய தத்து பித்துவில் நாம் வாசிக்க போவது - தங்க முட்டையிடும் வாத்தின் கடைசி முட்டையும்......120 நிமிட டெர்மினேஷன் அவகாச நிலையும்.! இந்த கொரோனா பலருக்கு கொண்டத்தை...