October 27, 2021

tamils‬‪

இலங்கை அதிபர் மைத்திரி சிறிசேனா இந்தியா வந்துள்ளார். மைத்திரி சிறிசேனாவும் அவருடைய சுதந்திரா கட்சியும், புதிதாக இலங்கையில் அர்ப்பணிக்க உள்ள அரசியல் சாசன சட்டத்தில் சமஸ்டி முறைக்கு...