November 30, 2022

Suspence

புஷ்பா தங்கதுரை, சுஜாதா, ராஜேஷ் குமார் போன்றோரின் கொலை, போலீஸ், விசாரணை டைப்பிலான துப்பறியும் கதைகளைத் தேடித் தேடிப் போய் அனுபவத்தை கிளறி விட்டு விட்டது ‘...