May 17, 2021

search engine

இந்த மின்மடலை தொடர்ந்து வாசித்து வருபவர்களுக்கு நான் ஒரு தேடியந்திர ரசிகன் என்று தெரிந்திருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக கூகுள் அல்லாத மாற்று தேடியந்திரங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்வதில்...

மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. புதிய தேடியந்திரம் ஒன்றை கூகுளுக்கு போட்டியாக வந்திருக்கும் தேடியந்திரம் என சொல்வதற்கு பதில், டக்டக்கோவிற்கு போட்டியாக என வர்ணிக்க கூடிய வகையில் புதிய...