operations

மனித உரிமைகள் தொடர்பான விவகாரங்களில் தனி கவனம் செலுத்தும் சர்வதேச அரசு சாரா அமைப்பான அம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல் இந்திய அரசின் செயலால் தங்கள் பணிகளை இந்தியாவில் நிறுத்திக்...