olascooter

75 வது சுதந்திர தினமான இன்று ஓலா நிறுவனம் தனது S1 மற்றும் S1 Pro என இருவகையாக ஸ்கூட்டர் மாடல்களை இன்று அபிஷியலாக அறிமுகம் செய்து...