May 17, 2021

nsg

இந்திரா காந்தி 1984 ஆம் ஆண்டு பாதுகாவலரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட பிறகு தேசிய பாதுகாப்பு படையில் இருந்த வீரர்கள்,  20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக விஐபிக்களை பாதுகாக்கும் கடைமையை செய்து...