April 1, 2023

Nari Shakti

இன்று சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் பெண்கள் தின வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 8) மகளிர்...