September 24, 2021

mail

மெய்நிகர் சந்திப்பு என்னும் வீடியோ கான்பிரன்ஸ் சந்தையில் தன் நிலையை உறுதிப் படுத்திக்கொண்ட பின்னர் மின்னஞ்சல் சேவையை ஆரம்பிக்க ஸூம் (Zoom) நிறுவனம் முயற்சித்து வருகிறது. கொரோனா...