August 12, 2022

madarasa

தேசிய கல்வி கொள்கையின் (என்இபி) ஒரு பகுதியாக தேசிய திறந்த கல்வி நிறுவனம் (என்ஐஓஎஸ்) 100 மதரஸாக்களில் பண்டைய இந்திய அறிவு மற்றும் பாரம்பரியம் குறித்த புதிய...

இப்போது எதிர்கட்சிகளாலும், இந்திய எதிர்ப்பு தேச விரோத அமைப்புகளாலும் பற்ற வைக்கப்பட்ட நெருப்பு வங்க தேச அகதிகளுக்கு குடியுரிமை. குடியுரிமை கொடுப்பது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்....