August 20, 2022

lung cancer

ஆண்டு தோறும் உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதிக்கும் புற்றுநோய்களின் பொதுவான வகைகளில் ஒன்று நுரையீரல் புற்றுநோய். இப்போது வரை, புற்றுநோய் தோன்றுவதற்கான முக்கிய காரணம் இன்னும்...