line of border

இந்திய - சீன எல்லைப் பகுதியில் லடாக்கில் உள்ள சீன ராணுவ முகாம் மோல்டோவில் ஞாயிறன்று லடாக் பகுதியில் இந்திய - சீன ராணுவ உயர் அதிகாரிகள்...