December 4, 2021

kidneys

அந்தக் காலத்திலெல்லாம் தானம் என்று குறிப்பிட்டால் பொன், பொருள், நிலம், பசு, துணி போன்றவைகளை வழங்கியதையே குறிப்பிடும். பின்னர் மருத்துவத் துறையின் வளர்ச்சி காரணமாக ரத்த தானம்...