January 30, 2023

Indian Panorama

52-வது இந்திய சர்வதேச திரைப்படத் திருவிழாவில் திரையிடுவதற்கான இந்திய படங்களின் விண்ணப்பங்களை அனுப்புவதற்கான கடைசி தேதி நெருங்கி வருகிறது. இந்திய சர்வதேச திரைப்படத் திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமான...