August 14, 2022

ICCR

இந்திய கலாசார நட்பு கழகத்தில் 32 பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் அனுப்பும் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. காலியிடம்: புரோகிராம் ஆபிசர் 8, அசிஸ்டென்ட் புரோகிராம் ஆபிசர் 10, அசிஸ்டென்ட்...