May 17, 2021

hungry children

இந்த மின்மடலை தொடர்ந்து வாசித்து வருபவர்களுக்கு நான் ஒரு தேடியந்திர ரசிகன் என்று தெரிந்திருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக கூகுள் அல்லாத மாற்று தேடியந்திரங்களை அறிமுகம் செய்து கொள்வதில்...