January 30, 2023

csir

சென்னை தரமணியில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ.ஆர்., நிறுவனத்தில் டெக்னீ சியன் பிரிவில் 6 இடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கல்வித்தகுதி : 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பத்தாம் வகுப்பு முடித்...