August 2, 2021

Belarus

சோவியத் குடியரசிடமிருந்து 1991ம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது பெலாரஸ். சுமார் 207 ஆயிரம் சதுர கிலோ மீட்டர்களை பரப்பளவாகக் கொண்ட பெலாரஸ் நாடு அதன் எல்லைகளில் ரஷ்யா,...