August 15, 2022

Arjuna Murthy

அண்ணாத்தே நாயகன் ரஜினி தொடங்க திட்டமிட்டிருந்த ஒரு கட்சியின் தலைமை ஒருங் கிணைப்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டதால், பாஜக-வில் இருந்து கைவிடப் பட்ட பிறகு தனியாக கட்சி தொடங்கிய அர்ஜுன...