October 7, 2022

94 children

கடந்த ஞாயிறு (ஜூன் 13) காலமானார் 76 வயது நிறைந்த ஜியோனா சானா. அவரின் `அசாத்தியமான உடலுழைப்பு` உலகப் புகழ் பெற்றது. ஓய்வு, தளர்ச்சி, பாரபட்சம் இல்லாமை,...