May 6, 2021

2nd wave

இன்னும் ஓரிரு மாதத்தில் வர இருக்கும் குளிர்காலத்தில் இரண்டாவது கொரோனா வைரஸ் தொற்று அலை இந்தியாவைத் தாக்கக்கூடும். நாம் விழிப்புணர்வுடன் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை அலட்சியம் செய்யாமல் கவனத்துடன்...