நாசா

நிலவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட மண்ணில் வளர்க்கப்பட்ட செடிகளை வைத்து நாசா விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர். அதே நிலவின் மேற்பரப்பில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியங்கள் பற்றி ஆராய்ச்சிகள்...

மீண்டும் விண்வெளிப் போட்டிகள் துவங்குகின்றனவா? ஏறக்குறைய ஆம் என்றுதான் கூற வேண்டும். நாசா தனது தொடர்ச்சியான நிலவு ஆய்வுப் பயணத்தை அடுத்த ஆண்டில் துவங்கப்போகிறது. இதற்காக அமெரிக்க...

நாம் வாழும் பூமியைக் காக்க துப்பில்லாத நிலையில் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு வரும் நாசா, சந்திரன், செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்யும் திட்டங்களுடன், விண்வெளி வீரர்களுக்கு புதிய...

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஹெலிகாஃப்டரை பறக்க விட்டு உலகத்தை வியக்க வைத்த நாசா தனது அடுத்த ஆட்டத்தையும் நடத்தியுள்ளது. செவ்வாய் கிரகத்தில் அதன் ஆய்வுகள்...

செவ்வாய் கிரகத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக பெர்சவரன்ஸ் என்ற விண்கலம் நாசாவால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. 7 மாத பயணத்திற்கு பிறகு ‘பெர்சவரன்ஸ்’ விண்கலம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 19...

சூரிய குடும்பத்தில் பூமியையும் சேர்த்து 9 கோள்கள் இருப்பதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பூமிக்கு மிக அருகில் அதன் துணைக் கோளான சந்திரன் உள்ளது. பூமியைத் தவிர வேறு எந்தக்...

நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் 104 செயற்கைக்கோள்களுடன் கூடிய ராகெட்டை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய நிலையில் இன்று அமெரிக்காவின் விண்வெளி அமைபான நாசா ஏவிய ராக்கெட் கிளம்பிய ஒருசில...