நகஎஅம்

சென்னையில் தொடர்ந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் பெருநகர குழுமம் கடந்த 2008 ஆண்டு 2-வது மிகப்பெருந் திட்டத்தை வெளியிட்டது. அதன்படி வரும் 2026ல் மக்கள்...