சீனா populations

சர்வதேச அளவில்; அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடு சீனா. அதற்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா இருக்கிறது. 2019ஆம் ஆண்டு ஐநா வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, சீனாவின் மக்கள்தொகை 143...