ஐ ஏ எஸ்

ஒவ்வொரு மாநில அரசிலும் ஆளும் கட்சி இருந்தால் அத்துடன்... அடுத்து ஆளப்போகக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படும் கட்சி என்று மற்றொன்றும் உண்டு. அதேபோல ஆளும் கட்சிக்கு வேண்டிய...

மத்திய அரசின் ஒவ்வொரு துறைகளிலும் உள்ள அதிகாரிகள் ஊழலில் ஈடுபடுவதை மத்திய அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது. சமீபத்தில் 39 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் ஊழல் புகாரில் சிக்கினார்கள்....