குழந்தை நலம்

இந்த கவன பற்றாக்குறை (ADHD) மிகவும் பொதுவான சிறுவயது கோளாறுகளில் ஒன்றாகும் குறிப்பாக ஆண் குழந்தைகள் தான் அதிகம் பாதிப்படைகிறார்கள். வளர்ந்து பெரியவர்களானாலும் இதனால் அவர்கள் சமூகத்தில்...