Sri Ram Jeth malani – AanthaiReporter.Com

Tag: Sri Ram Jeth malani

தன்னை தமிழன் என்று சொல்லி பெருமைப்பட்ட ராம் ஜெத்மலானி காலமானார்!

தன்னை தமிழன் என்று சொல்லி பெருமைப்பட்ட ராம் ஜெத்மலானி காலமானார்!

ராம் ஜெத்மலானி செப்டம்பர் 14, 1923 பாகிஸ்தானின் சிந்த் மாநிலத்தில் உள்ள சிக்கார்பூரில் பிறந்த வர், இந்தியாவின் ஒரு முன்னணி வழக்கறிஞரும் அரசியல்வாதியும் ஆவார்.இந்திய சட்ட அமைச் சராகவும் வழக்கறிஞரவைகளின் தலைவராகவும் பல பதவிகளில் பணியாற்றியி இருக்கிறார். பல சர்ச்சைக்குரிய வழக்குகளில் பங்கேற்று வி...