விண்வெளி – AanthaiReporter.Com

Tag: விண்வெளி

நாசா விண்ணுக்கு அனுப்பிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ்  டமார்!

நாசா விண்ணுக்கு அனுப்பிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டமார்!

நம்ம இந்திய விஞ்ஞானிகள் 104 செயற்கைக்கோள்களுடன் கூடிய ராகெட்டை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்திய நிலையில் இன்று அமெரிக்காவின் விண்வெளி அமைபான நாசா ஏவிய ராக்கெட் கிளம்பிய ஒருசில நிமிடங்களில் வெடித்து சிதறியதால் அந்நாட்டு விஞ்ஞானிகள் பெரும் சோகத்தில் உள்ளனர். விண்வெளியில் அமெரிக்க உள்ளிட்ட நாட...
விண்வெளி ட்ராவல் போக அஃபீஷியல் லைசன்ஸ் கிடைச்சாச்சு!

விண்வெளி ட்ராவல் போக அஃபீஷியல் லைசன்ஸ் கிடைச்சாச்சு!

எதையோ அல்லது யாரையோ தேடி செய்யும் பயணமே மனிதனை மேம்படுத்துகிறது. அதிலும் பலருடைய துணிச்சலான பயணங்களால்தான் புதிய கண்டங்கள் புலப்பட்டன; புதிய சிந்தனைகள் புலர்ந்தன; புதிய வழித்தடங்கள் கிடைத்தன; புதிய பொருட்கள் அறிமுகமாயின. இப்படி மனித மனித வாழ்வில் பயணங்கள் ஏற்படுத்திய மாற்றங்கள பற்றி சொல்லிக...